Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności


OPGK Rzeszów SA dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej usług, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych związanych z prowadzoną działalnością, gwarantując ich bezpieczeństwo i pełną realizację praw osób, których dane dotyczą.

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

Niniejsza polityka realizuje nałożony na nas obowiązek określony w art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W tym dokumencie znajdziesz zatem wszystkie istotne informacje, które opisują w jaki sposób i na jakich podstawach przetwarzamy dane osobowe oraz Twoje uprawnienia w zakresie: warunków udzielania zgody na przetwarzanie Twoich danych, jej wycofywania, kierowania do nas sprostowań, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz usuwania danych osobowych.

Prezentowane informacje zawierają kompleksowe omówienie procesów przetwarzania danych osobowych nie tylko poprzez narzędzia dostępne na stronie internetowej, ale także w zakresie naszej działalności w ramach Ośrodku Wypoczynkowego „Brzoza” w Solinie.

Przetwarzanie w pozostałym zakresie działalności OPGK Rzeszów S.A. określa polityka zamieszczona na stronie www.opgk.rzeszow.pl